Posts Tagged: ‘แผ่นซับเสียง’

แผ่นซับเสียงสำหรับติดตั้งในห้องประชุม

2017/02/25 Posted by admin

การใช้แผ่นซับเสียงหรือการแก้เสียงสะท้อนเพื่อลดเสียงก้องด้วยวัสดุแผ่นซับเสียงในปริมาณ ตำแหน่ง และรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม คือสิ่งแรกทีห้องประชุม หรือห้องที่เสียงก้องเสียงสะท้อนมากต้องทำ เพราะห้องนั้นมีวัสดุซับเสียงไม่เพียงพอ สิ่งที่พบคือพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเสียงสะท้อนมาก ต้องตะโกนเข้าใส่กันก็จะเหนื่อยทั้งผู้พูดและผู้ฟัง สื่อสารไม่เข้าใจ ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งลำโพง เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง เพื่อแก้เสียงสะท้อนเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดเพราะไม่ใช่ต้นเหตุและไม่มีวันแก้ปัญหาได้

การแก้เสียงสะท้อนที่เป็นระบบเรามีประสบการณ์การลดเสียงสะท้อนโดยผู้ชำนาญเท่านั้นคือทางออก การติดตั้งแผ่นซับเสียงโดยการเดาซุ่มไม่สามารถลดเสียงสะท้อนได้ เราเลือกวัสดุซับเสียง หรือแผ่นซับเสียงเพื่อลดเสียงก้องทั้งปริมาณและตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง แนะนำเครื่องเสียงที่เหมาะสมทำงานสอดประสาน และติดตั้งไม่ก่อให้เกิดการสะท้อนของเสียงมากเกิน เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ยินเสียงชัดเจน ไม่ก้องสะท้อนนอกเหนือจากการติดตั้งวัสดุซับเสียง หรือแผ่นซับเสียง แล้วเราให้ความสำคัญที่สุดกับคุณภาพของแผ่นซับเสียงอย่างดี

คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเกี่ยวกับแผ่นซับเสียงทีใช้ในชีวิตประจำวันของเราปลอดภัยแค่ไหน แผ่นซับเสียงบางชนิดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นใยแก้ว ใยหิน ยิปซั่ม หรือแม้กระทั่งโฟม ที่สามารถเสื่อมสภาพและปล่อยละอองอนุภาค ใยแก้วใยหิน ได้ตลอดอายุการใช้งาน สีที่ฉูดฉาด รูปร่างหลากหลายของแผ่นซับเสียงทำให้ห้องประชุมดูสวยงาม แต่สำหรับเรานำเสนอแผ่นซับเสียง และการแก้เสียงสะท้อนที่เรียบง่ายปลอดภัยที่ประหยัดและเป็นระบบในระยะยาว